Chan Boeddhisme (Zen)

Bodhidharma (Da Mo)

Het Chinese chanboeddhisme, in het westen beter bekend als zen boeddhisme, is gebaseerd op de leer van Bodhidharma (Da Mo). Deze Indiase monnik speelde een zeer belangrijke rol in de ontwikkeling van de Shaolin vechtkunst. Het chanboeddhisme gaat ervan uit dat er in wezen slechts twee wegen leiden tot het pad (dharma), namelijk verstand en beoefening. Door dag in, dag uit lichaam en geest te trainen kan verlichting worden bereikt.

Shaolin kungfu is in zekere zin een weg van beoefening. Hiermee bereikt men zowel een gezonde geest als een gezond lichaam. Hoewel Shaolin kungfu grotendeels gezien wordt als een vechtkunst is geweld niet het doel. De kungfu is bedoeld als zelfverdediging en om lichaam en geest te verenigen. Door het trainen zal men een groter zelfbewustzijn creëren.